Financial Support Services
FSS Insurance management system on-line řešení pro sjednávání a správu pojistných smluv

Úvodem 

Profil firmy > 

Produkty 

Technologie 

Reference 
Tiskové zprávy 
Ke stažení 

Kontakt 

PROFIL FIRMY   


Kdo jsme

Společnost FSS - Financial Support Services vznikla roku 2001. Tým je složen z odborníků pracujících dlouhodobě v pojišťovnictví (5 až 10 let).

Společnost FSS působí na území České a Slovenské republiky s ambicemi na celé území EU.

Společnost FSS spol. s r.o. vznikla, aby Vám usnadnila orientaci ve složité oblasti pojišťovnictví. Naším cílem je dodávat zákazníkům profesionální řešení, která plně odpovídají jejich náročným požadavkům a během realizace využít našich znalostí a zkušeností tak, abychom dodali ucelený produkt v rámci konkrétních specifik.

Konečným cílem je vývoj a nasazování podpůrných systémů, které mají usnadňovat práci na pojišťovacím trhu.

Hlavním produktem společnosti FSS je on-line řešení pro sjednávání a správu pojistných smluv - eIMS (on-line Insurance Management System).

Co nabízíme

1. Poskytujeme službu eIMS – on-line řešení centrálního informačního systému (CIS) s možností offline řešení.

2. Konzultace a poskytování know-how týkající se implementace software technologií v oblasti pojišťovnictví.

3. Konzultace v oblasti vývoje a implementace aplikací nad RDBMS.

4. Konzultace a poskytnutí know-how v oblasti IT zabezpečení v pojišťovnictví.

5. Outsourcing - v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Hlavním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem je v komplexnosti – firma předává veškerou zodpovědnost za jinak firemní aktivitu externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.

      Outsourcing nabízený naší firmou

      Kompletní outsourcing Vašeho CIS, což zahrnuje:

 • analýzu aktuálního stavu,

 • návrh koncepce řešení,

 • realizaci projektu,

  • zpracování projektové dokumentace

 • údržba a rozšiřování služeb,

  • dlouhodobé zabezpečení chodu implementovaného systému,

  • implementace nových pojistných produktů,

  • implementace nových a modifikace stávajících modulů dle přání zákazníka,

 • odborné poradenství,

  • návrhy řešení pojišťovací problematiky,

  • vstupní a následné školení osob pracujících se systémem,

6. Analýza vývoje, stávajícího stavu i zpětná (reverzní) analýza jakéhokoliv děje v pojišťovnictví.

Jako příklad můžeme uvést analýzu IT implementace nových produktů, analýza převodu stávajících nevyhovujících procesů (inkaso) do nového prostředí či reversní engineering RDBMS.