Financial Support Services
FSS Insurance management system on-line řešení pro sjednávání a správu pojistných smluv
Úvodem 
Profil firmy 
Produkty 
Technologie > 
Reference 
Tiskové zprávy 
Ke stažení 
Kontakt 

TECHNOLOGIE   


Produkty společnosti FSS jsou budovány na vícevrstvé architektuře jako distribuované systémy (typicky databázový server - aplikační server - klient). Serverové komponenty jsou nasazovány do prostředí UNIX (Linux), klientská část může být 100% Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1). Komunikace mezi komponentami - zejména komunikace mezi klientskou částí a aplikačním serverem, která prochází přes Internet, resp. Intranet - je maximálně zabezpečena protokolem SSL se silným šifrováním. Systémy jsou programovány v jazycích Java a C++.

V oblasti analýzy máme vyvinutou vlastní sofistikovanou metodiku pro zobrazení toků či vztahů v tak složitém oboru, jakým pojišťovnictví zcela právem je.


Corba

Standard CORBA je základem veškeré komunikace v distribuovaných systémech FSS. Produkty FSS pracují se službami a specifikacemi CORBA 2, které jsou 100% standardizované poslední verzí standardu (2.3). To zaručuje otevřenost produktů ve vztahu ke spolupracujícím systémům třetích stran.
http://www.corba.org/

JacORB

JacORB je populární implementace standardu CORBA 2 v prostředí 100% jazyka Java. JacORB je volně dostupný pod licencí GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE. Produkty FSS používají JacORB verze 1.4 zejména na straně serverových komponent na operačních systémech UNIX (Linux).
http://www.jacorb.org/


ACE

ACE (THE ADAPTIVE COMMUNICATION ENVIRONMENT) je objektově orientovaný programový nástroj pro tvorbu výkonného a přenositelného komunikačního software v C++. Je vyvíjen v Computer Science Department na Washington University, St. Louis. ACE je poskytováno jako "open source" a "free software". Produkty FSS používají ACE verze 5.2.1 zejména v klientských komponentách v operačních systémech Windows.
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html


TAO

TAO je volně dostupná ("open source" a "free software") výkonná implementace standardu CORBA 2 v jazyce C++. Je vytvořena nad prostředím ACE (ACE ORB) a stejně jako ACE pochází z Computer Science Department na Washington University, St. Louis. Produkty FSS používají TAO 1.2.1 zejména v klientských komponentách v operačních systémech Windows.
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html


OpelSSL

OpenSSL je široce používaná volně dostupná knihovna moderních šifrovacích algoritmů a standardů. Ve spolupráci s ACE a TAO slouží v produktech FSS k zajištění optimální ochrany přenášených dat mezi klientskými komponentami a aplikačními servery.
http://www.openssl.org/


IBM DB2 Universal Database

IBM DB2 Universal Database je další alternativou databázového serveru uplatňovanou v produktech FSS. Společnost FSS zde může uplatnit své rozsáhlé znalosti nasazení a administrace RDBMS systémů DB2 jakož i vývoje výkonných a robustních aplikací užívajících DB2.
http://www.ibm.com/


FSS používá programovací jazyk JAVA na serverové straně systémů. Uplatňují se aplikační architektury a standardy J2EE, JSP a další.
http://java.sun.com/