Financial Support Services
FSS Insurance management system on-line řešení pro sjednávání a správu pojistných smluv
Úvodem 
Profil firmy 
Produkty > 
Technologie 
Reference 
Tiskové zprávy 
Ke stažení 
Kontakt 

PRODUKTY


Hlavním produktem společnosti FSS je
e – Insurance Management System

WWW Prezentace struktury systému eIMS

WWW Marketingová prezentace systému eIMS


Co je e-IMS
 • e-IMS je on-line řešení pro sjednávání a správu pojistných smluv
 • e-IMS přináší nový pohled na vztah prodejce - makléř - pojistitel
 • e-IMS nepodporuje pouze obchod, ale také provoz a controling
 • e-IMS je 100% J2EE systém

e-IMS není jenom program, je to komplexní služba

 • V oblasti správy a sjednávání pojistných smluv
 • V oblasti sledování změn pojistného kmene
 • V oblasti správy osob a evidence sítí

Důvody vzniku systému - problémy, které e-IMS řeší

 • Nejednotnost aplikační a metodické podpory u prodejců pojištění
  • Každý pojistitel má svou metodiku pojištění
      - prodejce se jen obtížně orientuje v jednotlivých produktech
      - častá neochota sjednávat složitější pojištění
  • Různá úroveň aplikační podpory
   
 • Problémy s aktualizací v čase
  • Vysoké náklady na distribuci nových verzí
  • Všechna prodejní místa nemají stejnou verzi ve stejný okamžik
      - stejné datum sjednání nezaručuje stejný výpočet pojistného
  • Problém validace dat v čase
   Pokud vznikne požadavek na změnu nebo přidání kontrolních mechanismů, je třeba nové distribuce
      - možnost vzniku chyb
      - intervence, zbytečná komunikace s klientem
  • Náročná distribuce při změně tiskových dokumentů
   
 • Kvalita sjednaných smluv
  • Zdlouhavá cesta intervence
  • Intervence často není zaznamenána v provozních systémech
      - není přehled o vyřízení jak z pohledu času, tak i kvality
  • Chybějící přehled o výkonnosti jednotlivých prodejců
  • Schází informace o vývoji kvality sjednaných smluv v čase
      - kolik smluv bylo ukončeno z důvodu nezaplacení prvního pojistného
      - jaký podíl stornovaných smluv připadá na to které obchodní místo
   
 • Problémy s centralizací dat
  • Dochází ke ztrátám dat při sehrávání
  • Data na přenosných médiích nejsou zabezpečena
  • Nárazové přetěžování centrálního informačního systému importem velkých dávek dat
   
 • Evidence rozsáhlých sítí prodejců

 • Chybějící nebo opožděná zpětná informovanost prodejců o životním cyklu pojistné smlouvy
  • Informace o placení
  • Informace o změnách
Komu a v čem je e-IMS přínosem
 • Pojistitel
  • Obchod
   • Možnost rychle reagovat na změny trhu

   •    - úprava pojistných sazeb
       - úprava pojistných produktů
       - úprava číselníků
       - úprava tiskových dokumentů
   • Možnost sledovat výkonnost prodejců
   • Možnost sledovat růst nebo pokles produkce

   •    - je možná rychlá reakce (např. změnou sazeb)
   • Možnost sledovat kvalitu produkce
  • Provoz
   • Možnost vytvářet a evidovat intervence v reálném čase
   • Možnost informovat prodejce o chystaných změnách provozních záležitostí
   • Odpadají problémy se sehráváním dat
   • Problém distribuce nových verzí se redukuje na předání změn jedné společnosti
  • Controling
   • Přehled o kvalitě sjednávaných obchodů
       - jak velký podíl smluv je stornován pro nezaplacení prvního pojistného
       - kolik storen připadá na jednotlivé prodejce
       - které pojistné produkty jsou problematické z hlediska storen a intervencí
   • Zpřehlednění toků informací

   •    - směrem od prodejce až do centrálního informačního systému
       - směrem od pojistitele k prodejci
  • Finance
   • Nejedná se o jednorázovou investici. Platí se pouze ze zaplaceného pojistného.

   •    - zlepšení cash flow
       - ušetřené náklady je možné lépe investovat
   • Úspora nákladů za náročné distribuce software
   • Úspora nákladů spojených s dohledáváním chyb
   • Zmenšení objemu storen pro neplacení pojistného
   • Úspora nákladů na vývoj vlastního software na podporu prodeje pro prodejce
   • Vyloučení opakovaného typování dat do centrálního informačního systému
   
 • Prodejce
  • Jednotný ucelený systém pro podporu prodeje
  • Může se soustředit pouze na obchod
  • Je průběžně informován o proplacenosti jednotlivých smluv
   • může snáze vymáhat pojistné
   • větší stabilita kmene
  • Může rychleji reagovat na případné intervence